Parteneriat pentru facilitarea tranziției sectorului încălțămintei spre industria 5.0

Proiectul are rolul de a pregăti sectorului încălțămintei din Europa (UE) pentru acceptarea tranziției către o industrie durabilă, centrată pe om și stabilă

Înțelege cum

Chestionar

Scopul de a evalua modul în care aceste concepte sunt puse în aplicare în industria încălțămintei.

Compania dumneavoastră este pregătită pentru Industria 5.0?

Începeți aici

Project

Proiectul are rolul de a pregăti sectorului încălțămintei din Europa (UE) pentru acceptarea tranziției către o industrie durabilă, centrată pe om și stabilă, utilizând cele mai noi tehnologii și implementând Industria 5.0.

De asemenea, se are în vedere propunerea unei scheme de perfecționare digitală pe mai multe niveluri și crearea de instrumente de alegere potrivită a conținutului (bazate pe scanarea propriilor abilități), cu scopul de a implementa presupozițiile i5.0 printr-o tranziție mai ecologică și digitală. Acestea vor duce la transformarea fabricilor de încălțăminte într-un loc unde oamenii creativi și talentați pot veni să lucreze și să trăiască o experiență umană și personalizată.

Shoe 5.0 se concentrează pe

01.

Abordări centrate pe om

Promovarea talentului, diversitatea și abilitarea angajaților.

02.

Stabilitatea afacerii

Dezvoltarea și implementarea de noi tehnologii și instrumente digitale care permit companiilor să fie agile și stabile.

03.

Sustenabilitate

Transferul de cunoștințe către angajați, astfel încât aceștia să implementeze acțiuni sustenabile și să respecte limitele planetare.

Obiective

Scopul principal al proiectului este de a defini și furniza competențele necesare angajaților din sectorul încălțămintei pentru a accepta provocarea tranziției către o industrie durabilă, centrată pe om și stabilă, care să depășească obiectivele de eficiență și productivitate.

Acțiunea este aliniată cu Pactul UE privind competențele pentru sectoarele textile, îmbrăcăminte, pielărie și încălțăminte (Pactul UE privind competențele TCLF) având scopul de a îmbunătăți calificarea/recalificarea angajaților, aliniind beneficiile personale cu cele ale companiei și societății. Rezultatele proiectului vor contribui la dobândirea de către angajați a unor abilități și competențe necesare pentru a sprijini tranziția ecologică și digitală în fabricile de încălțăminte din întreaga Europa.

Țările vizate inițial sunt Italia, Portugalia, România și Spania. Cu toate acestea, proiectul are în vedere implicarea, într-o măsură mai mică, și a altor țări din UE.

Grup Țintă

Shoe 5.0 intenționează să facă un pas spre digitalizarea educației și formării profesionale (EFP) din domeniul încălțămintei în Europa și, în acest scop, două grupuri țintă principale vor fi vizate și implicate activ în activitățile proiectului:

Forța de muncă din sectorul încălțămintei care include actualii angajați și manageri din companiile de încălțăminte și marochinărie. Principalele obiective, în cazul acestui grup țintă, sunt de a menține interesul și de a crește motivația de a lucra în sector, precum și dobândirea de către aceștia a unor abilități și competențe de actualitate.

Profesori EFP, formatori și părți interesate din alte domenii conexe. Comunitatea educațională ocupă un loc central în tranziția digitală a practicilor de predare. Noile instrumente și metode de predare pot fi încorporate în programele de studiu elaborate de către profesori și alți furnizori de educație și formare profesională.

Implementare

The work programme roles out in

5 WP
36 mth.

Proiectul propune o schemă de perfecționare digitală pe mai multe niveluri și instrumente de alegere potrivită a conținutului (bazate pe  scanarea propriilor abilități) cu scopul de a implementa presupozițiile i5.0 printr-o tranziție mai ecologică și digitală. Acestea vor duce la transformarea fabricilor de încălțăminte într-un loc unde oamenii creativi și talentați pot veni să lucreze și să trăiască o experiență umană și personalizată.
Activitățile sunt împărțite în cinci pachete de lucru (WP) care includ managementul proiectului, elaborarea curriculumului și crearea instrumentelor de învățare necesare, acțiuni de pilotare în patru țări UE și mai multe evenimente de multiplicare pe parcursul celor 36 de luni de implementare a proiectului. Consorțiul va asigura, de asemenea, replicarea și sustenabilitatea rezultatelor după finalizarea proiectului, garantând astfel îmbunătățirea și recalificarea regulată a angajaților și managerilor pentru o implementare mai ușoară a I5.0.

Rezultate

WP2.

1. Studiu privind Industria 5.0 aplicată în sectorul încălțămintei din Europa.

Executive Summary
EN ES IT PT RO

2. Raport privind pofilele ocupaționale cheie pentru forța de muncă din viitoarea industrie a încălțămintei bazată pe Industria 5.0.

3. Raport privind planurile de instruire dedicate/personalizate în funcție de nevoile de formare.

4. Scanarea nevoilor de formare. Instrument care sprijină identificarea continuă a nevoilor de formare legate de industria 5.0.

WP3.

1. Cadrul educațional pentru schemele de perfecționare aferente I5.0.

2. Materiale de instruire pentru formatori.

3. Conținut de instruire potrivit celor 3-5 profil ocupaționale definite în etapa anterioară.

4. Elaborarea conținuturilor de instruire în format AR/VR.

WP4.

1. Implementarea instruirii pilot în PT, RO și SP.

2. Evaluarea sesiunilor de formare folosind „Modelul Kirkpatrick” pentru a evalua atât metodele formale, cât și cele informale.

WP5.

1. Introducerea instrumentului de formare Shoe 5.0 în Registrul Național al Calificărilor în cel puțin 2 țări participante în proiect.

2. Implicarea diferitelor confederații și asociații din industria încălțămintei din țările UE care nu fac parte din proiect prin organizarea a 10 întâlniri pentru diseminarea rezultatelor acestuia și promovarea transferabilității.Partners

Contact

Capital Humano Edit Value, Lda
Praceta João Beltrão n.º 16 4715*286 Braga
Phone +351 253 257 037
Cell Phone +351 918 884 109

Website www.editvalue.com

Social media

Facebook    Instagram